ZMIANY WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI INWESTYCYJNEJ

W związku z pojawiającymi się pytaniami, informujemy, że Przedsiębiorca może wystąpić z pisemnym wnioskiem o zmianę wydatków określonych w biznesplanie, w szczególności w zakresie zestawienia towarów lub usług przewidywanych do zakupienia, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych (cena). INTACTO Grzegorz Anyszko, w ciągu max 15 dni kalendarzowych od Więcej…

Informacje – wydatkowanie dotacji oraz wsparcia pomostowego.

ROZLICZENIE DOTACJI INWESTYCYJNEJ Dotację inwestycyjną należy rozliczyć  łącznie, po dokonaniu wszystkich zakupów. Termin rozliczenia dotacji inwestycyjnej został określonyw § 4 Umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego. Zgodniez § 4 ust. 5 umowy Przedsiębiorca zobowiązany jest do rozliczenia otrzymanych środków w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zakończenie rzeczowo-finansowe Więcej…