Zmiana wysokości Wsparciam pomostowego i Wsparcia pomostowego przedłużonego.

Informujemy niniejszym, iż otrzymaliśmy zgodę na dokonanie przesunięć w budżecie projektu. W związku z powyższym zmianie ulegają stawki wypłacanego wsparcia pomostowego i wsparcia pomostowego przedłużonego. Dotyczy to również miesiąca lipca. Środki za miesiąc lipiec zostaną wypłacone w dniu dzisiejszym tzn. 30 lipca 2019. W związku z tym istnieje możliwość wydatkowania Więcej…