Wizyty kontrolne

Zgodnie z zapisami umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego u osób, które złożyły poprawne rozliczenia dotacji inwestycyjnej zaplanowano w miesiącu październiku wizyty kontrolne. Wizyty zostaną przeprowadzone w dniach 24-26 października 2019. O terminach i miejscach kontroli Uczestnicy projektu będą informowaniindywidualnie.