Wizyty kontrolne

Zgodnie z zapisami umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego u osób, które złożyły poprawne rozliczenia dotacji inwestycyjnej zaplanowano w miesiącu grudniu wizyty kontrolne. Wizyty zostaną przeprowadzone w dniach 02-03 grudnia 2019. O terminach i miejscach kontroli Uczestnicy projektu będą informowaniindywidualnie.