Zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami publicznoprawnymi – ZUS, Urząd Skarbowy.

Przypominamy, że zgodnie z umową o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w ramach Regionalnego ProgramuOperacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020, Uczestnicy projektu, po zakończeniu 12 – miesięcznego okresu prowadzenia działalności gospodarczej są zobowiązani do dostarczenia do Biura Projektu zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami publiczno prawnymi z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Więcej…