Zaktualizowano harmonogram działań w projekcie, na etapie składania i oceniania wniosków o wsparcie inwetycyjne i pomostowe. Proszę o zapoznanie się ze zaktualizowanym dokumentem. 

Kategorie: Aktualności