Wszystkim Uczestnikom Projektu przypominamy o konieczności złożenia oświadczenia o wydatkowaniu wsparcia pomostowego do 15 dnia kolejnego miesiąca. Podpisane oświadczenie należy złożyć wraz z potwierdzeniem przelewu na ZUS, do Biura Projektu, Ul Jagienki 4 , Białystok. 

Kategorie: Aktualności