Niniejszym informujemy, iż termin prac Komisji Oceny Wniosków wyznaczono na dzień 11.04.2019 r.

W chwili obecnej oczekujemy na poprawę uchybień, błędów jakie stwierdzono w trakcie sprawdzania wniosków na etapie ich oceny formalnej.

Zwracamy się z prośbą do osób, które zostały poinformowane o konieczności poprawy dokumentacji, by dokonały tego pilnie, w wyznaczonym  terminie.

Kategorie: Aktualności