Zgodnie z zapisami umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego zaplanowano w miesiącach marzec – kwiecień – maj wizyty kontrolne u wszystkich Uczestników Projektu. Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną zarówno terminy, miejsca jak i tryb przeprowadzenia kontroli będą z Uczestnikami Projektu uzgadniane informowanie.

Kategorie: Aktualności