Przypominamy, że zgodnie z umową o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

w ramach Regionalnego ProgramuOperacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020, Uczestnicy projektu, po zakończeniu 12 – miesięcznego okresu prowadzenia działalności gospodarczej są zobowiązani do dostarczenia do Biura Projektu zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami publiczno prawnymi z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.

Poniżej przedstawiamy linki do informacji, które mogą być pomocne w załatwieniu tych formalności, szczególnie w okresie panującego zagrożenia epidemicznego.

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-w-urzedzie/proc_751-zaswiadczenie-o-niezaleganiu-w-podatkach
https://www.zus.pl/pl/firmy/rozliczenia-z-zus/opis-spraw/-/publisher/details/1/jak-uzyskac-zaswiadczenie-o-niezaleganiu-w-oplacaniu-skladek/113702
Kategorie: Aktualności