W związku z pojawiającymi się pytaniami, informujemy, że Przedsiębiorca może wystąpić z pisemnym wnioskiem o zmianę wydatków określonych w biznesplanie, w szczególności w zakresie zestawienia towarów lub usług przewidywanych do zakupienia, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych (cena). INTACTO Grzegorz Anyszko, w ciągu max 15 dni kalendarzowych od otrzymania wniosku uczestnika projektu informuje go pisemnie o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian. W formularzu zmian należy wskazać tylko te wartości które ulegną zmianie np cena lub cena bez zmian, a zmianie ulegają parametru sprzętu. 

Przesunięcia w planie inwestycyjnym określonym w zatwierdzonym biznes planie,  do 15% wartościśrodków przesuwanych na inny wydatek (zwiększenie wydatku do 15 %) przy jednoczesnym braku zmian parametrów technicznych nie wymaga zgody Intacto Grzegorz Anyszko. Dokonywane zmiany nie zwiększają przyznanej kwoty dotacji. 

W celu przyspieszenia procedury, podpisane formularze zmian (skan pisma) należy przesłać drogą mailową na adres biuro@intactoprojekt.pl. Oryginały pism należy dostarczyć do biura projektu, ul Jagienki 4, Białystok.

Do pobrania:

Formularz zmian dotacja inwestycyjna

Kategorie: Aktualności