Wizyty kontrolne

Zgodnie z zapisami umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego u osób, które złożyły poprawne rozliczenia dotacji inwestycyjnej zaplanowano w miesiącu grudniu wizyty kontrolne. Wizyty zostaną przeprowadzone w dniach 02-03 grudnia 2019. O terminach i miejscach kontroli Uczestnicy projektu będą informowaniindywidualnie.

Wizyty kontrolne

Zgodnie z zapisami umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego u osób, które złożyły poprawne rozliczenia dotacji inwestycyjnej zaplanowano w miesiącu październiku wizyty kontrolne. Wizyty zostaną przeprowadzone w dniach 24-26 października 2019. O terminach i miejscach kontroli Uczestnicy projektu będą informowaniindywidualnie.

Zmiana wysokości Wsparciam pomostowego i Wsparcia pomostowego przedłużonego.

Informujemy niniejszym, iż otrzymaliśmy zgodę na dokonanie przesunięć w budżecie projektu. W związku z powyższym zmianie ulegają stawki wypłacanego wsparcia pomostowego i wsparcia pomostowego przedłużonego. Dotyczy to również miesiąca lipca. Środki za miesiąc lipiec zostaną wypłacone w dniu dzisiejszym tzn. 30 lipca 2019. W związku z tym istnieje możliwość wydatkowania Więcej…

Forum Wymiany Doświadczeń.

Informujemy o kolejnym etapie realizacji naszego projektu – Forum Wymiany Doświadczeń. W dniu 06 lipca 2019 zapraszamy Uczestników Projektu na ulicę Lipową 6, w Białymstoku, na spotkanie w ramach Forum Wymiany Doświadczeń. Tematyka spotkania – „Wydatkowanie bezzwrotnego wsparcia” Grupa 1 – godzina 9.00 Grupa 2 – godzina 11.30

ZMIANY WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI INWESTYCYJNEJ

W związku z pojawiającymi się pytaniami, informujemy, że Przedsiębiorca może wystąpić z pisemnym wnioskiem o zmianę wydatków określonych w biznesplanie, w szczególności w zakresie zestawienia towarów lub usług przewidywanych do zakupienia, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych (cena). INTACTO Grzegorz Anyszko, w ciągu max 15 dni kalendarzowych od Więcej…