Termin prac Komisji Oceny Wniosków.

Niniejszym informujemy, iż termin prac Komisji Oceny Wniosków wyznaczono na dzień 11.04.2019 r. W chwili obecnej oczekujemy na poprawę uchybień, błędów jakie stwierdzono w trakcie sprawdzania wniosków na etapie ich oceny formalnej. Zwracamy się z prośbą do osób, które zostały poinformowane o konieczności poprawy dokumentacji, by dokonały tego pilnie, w Więcej…

Wyniki rekrutacji

Jest na miło, iż możemy poinformować Państwa o wynikach prac Komisji Rekrutacyjnej do projektu „Nowy Początek” Zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego, do dalszego etapu projektu – szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej zakwalifikowało się 40 osób.  W zakładce do pobrania znajdziecie państwo: Listę rankingową osób, które zakwalifikowały się Więcej…

Przedłużenie rekrutacji

Informujemy, iż rekrutacja do projektu „NowyPoczątek” została przedłużona do dnia 15 lutego do godziny 15.00. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych, dostępnych w zakładce „do pobrania” Formularze należy złożyć osobiście, kurierem lub za pośrednictwem poczty do biura projektu: Biuro Projektu, Open Education Group Sp. z o.o., Ul Jagienki 4, Więcej…