Informacje – wydatkowanie dotacji oraz wsparcia pomostowego.

ROZLICZENIE DOTACJI INWESTYCYJNEJ Dotację inwestycyjną należy rozliczyć  łącznie, po dokonaniu wszystkich zakupów. Termin rozliczenia dotacji inwestycyjnej został określonyw § 4 Umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego. Zgodniez § 4 ust. 5 umowy Przedsiębiorca zobowiązany jest do rozliczenia otrzymanych środków w terminie nie dłuższym niż Więcej…

Podpisanie Umów – informacje.

W związku z powtarzającymi się pytaniami przekazujemy informację na temat kolejnych etapów realizacji projektu i procedowania w zakresie podpisywania Umów na udzielenie wsparcia. Wraz z wiadomością mailową i tą zamieszczoną na stronie internetowej – lista rankingowa, zostały do Państwa wysłane Więcej…